top of page

T2 SYSTEM

ชุดซ่อมสายพานฉุกเฉิน

T2 System.png
รายละเอียดสินค้า

     ระบบซ่อมแซม T2 แบบสององค์ประกอบนี้เป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลา เคลื่อนย้ายได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับการซ่อมแซมความเสียหายที่รอยต่อสายพานหรือความเสียหายต่อส่วนประกอบที่เป็นยางตาม NR/SBR/IR/BR หรือส่วนผสมของอีลาสโตเมอร์เหล่านี้ (เช่น NR/IR) มันถูกผสมและนำไปใช้กับ REMA TIP TOP COMPOUND MASTER และหลอมตัวเองที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบวัลคาไนซ์เพิ่มเติม
คุณสมบัติ

     - ใช้งานง่าย รวดเร็ว

     - ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรหนักพิเศษ

     - เบา และพกพาไปใช้นอกสถานที่ได้

     - กลับไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว (ไม่ต้องรอนานหลังการซ่อมแซม)

     - ลดการหยุดทำงาน เพิ่มความพร้อมใช้งานของโรงงาน

ขอบเขตการใช้งาน

     - สำหรับซ่อมแซมความเสียหายรอยต่อสายพานหรือรอยฉีกขาดตามยาว

     - สำหรับบำรุงรักษาประเก็น
     - สำหรับอุดช่องว่างและรอยต่อในยางบุ และหุ้มยาง
     - สำหรับอุดช่องว่างรูปตัววี มูเล่
     - สำหรับซ่อมรอย ส่วนประกอบที่เป็นยาง

bottom of page