top of page

สายพานลำเลียงยางดำ

RUBBER CONVEYOR BELT

โดยแต่ละเกรดแยกย่อยได้ ดังนี้

เกรด
เกรดย่อย
คำอธิบาย

ทนสึก

DIN-W, DIN-X, DIN-Y, DIN-Z

W - ทนต่อการสึกสูงเป็นพิเศษ

X - ทนต่อวัสดุที่มีขอบคม หรือเป็นก้อน

Y - ทนต่อการสึกสูง

Z - ทนต่อการสึก ใช้งานทั่วไป

ทนความร้อน

HR200, HR300, HR400

ทนความร้อนต่อเนื่อง 125°, 150°, 175° และความร้อนช่วงสั้นๆ 200°, 300°, 400° ตามลำดับ

กันไฟลาม

K

คุณสมบัติในการป้องกันการติดไฟ การลามไฟ ด้วยสารหน่วงไฟ

ทนน้ำมัน

MOR, OR

MOR - สำหรับวัสดุที่มีน้ำมันปานกลาง เช่น เมล็ดพืช ขยะ ขยะรีไซเคิล เยื่อไม้ ไม้สน เป็นต้น

OR - สำหรับวัสดุ เช่น ธัญพืช ขยะ เศษไม้ ปุ๋ยเคลือบน้ำมัน เคลือบถ่านหิน/โค้ก ฯลฯ

BW1200   EP200   4PLY   6+2   DIN X

สายพานลำเลียงยางดำ แบบชั้นผ้า EP

การสั่งซื้อสายพานลำเลียงยางดำ แบบชั้นผ้า EP สามารถระบุดังนี้

  1. หน้ากว้างของสายพานเป็นหน่วย มิลลิเมตร หรือ นิ้ว

  2. ค่าความแข็งแรงของสายพาน ( ค่าแรงดึงของชั้นผ้า EP )

  3. จำนวนชั้นผ้า EP ( สัมพันธ์กับงานที่ลำเลียง หนักหรือเบา และความโตของมูเล่ หรือ ลูกกลิ้งตัวขับ-ตัวตาม ฯลฯ )
  4. ความหนายางบน และยางล่าง

  5. เกรดยางของสายพาน สำหรับลักษณะการใช้งานลำเลียง

จำนวนชั้นผ้า
รายการ
หน่วย
เบอร์ผ้า EP

EP 120

EP 160

EP 200

EP 250

2

3

4

5

รองรับมูเล่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้นต่ำ

มม.

250

300

350

400

ค่าแรงดึงผ้า EP

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

240/2

320/2

400/2

500/2

ค่าการรับน้ำหนักวัสดุบนระบบลำเลียง

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

24

32

40

50

รองรับมูเล่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้นต่ำ

มม.

300

350

400

450

ค่าแรงดึงผ้า EP

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

360/3

480/3

600/3

750/3

ค่าการรับน้ำหนักวัสดุบนระบบลำเลียง

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

36

48

60

75

รองรับมูเล่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้นต่ำ

มม.

450

500

550

600

ค่าแรงดึงผ้า EP

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

480/4

640/4

800/4

1000/4

ค่าการรับน้ำหนักวัสดุบนระบบลำเลียง

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

48

64

80

100

รองรับมูเล่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้นต่ำ

มม.

500

600

650

700

ค่าแรงดึงผ้า EP

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

600/5

800/5

1000/5

1250/5

ค่าการรับน้ำหนักวัสดุบนระบบลำเลียง

กก. ต่อ ซม. ( ความกว้าง )

60

80

100

125

BW1200   ST1000   8+6   DIN K

สายพานลำเลียงยางดำ แบบลวดสลิง

การสั่งซื้อสายพานลำเลียงยางดำ แบบลวดสลิง สามารถระบุดังนี้

  1. หน้ากว้างของสายพานเป็นหน่วย มิลลิเมตร หรือ นิ้ว

  2. ค่าความแข็งแรงของสายพาน ( ค่าแรงดึงของลวดสลิง )

  3. ความหนายางบน และยางล่าง

  4. เกรดยางของสายพาน สำหรับลักษณะการใช้งานลำเลียง

Belt class
ค่าแรงดึง ( N/mm )
ความโตลวดสลิง ( มม. )
ยางบน ( มม. )
ยางบน ( มม. )
ความโตมูเล่ ขั้นต่ำ ( มม. )

ST 630

630

3.0

5

5

500

ST 800

800

3.50

5

5

500

ST 1000

1,000

4.00

6

6

630

ST 1250

1,250

4.50

6

6

800

ST 1600

1,600

5.00

6

6

1,000

ST 2000

2,000

6.00

6

6

1,000

ST 2500

2,500

7.20

6

6

1,250

ST 3150

3,150

8.10

8

8

1,400

ST 3500

3,500

8.60

8

8

1,600

ST 4000

4,000

8.90

8

8

1,600

ST 4500

4,500

9.70

8

8

1,600

ST 5000

5,000

10.9

8

8

1,800

ST 5400

5,400

11.3

8

8

1,800

bottom of page