top of page
ตู้ควบคุม.jpg

SERVICE

บริการงานระบบสายพานลำเลียงยางดำ

HOT SPLICING

บริการต่อร้อนสายพาน

งานต่อสายพานลำเลียงยางดำ ด้วยวิธีการต่อร้อน เป็นการเตรียมสายพานที่จะนำมาใช้ ให้มีความยาวรอบวงที่ต้องการ บวกอีก 1 เมตร สำหรับระยะในการเปิดขั้นเพื่อการประกบกันของสายพาน เมื่อมีสายพานแล้ว ลากดึงขึ้นโครง เปิดขั้นสายพาน ทากาวต่อร้อน ประกบสายพาน และประกอบเครื่องต่อร้อน อบสายพานด้วยอุณหภูมิ-ระยะเวลามาตรฐาน เพื่อรอยต่อที่เรียบสนิท เป็นชิ้นเดียวกัน

12631.jpg
bottom of page