top of page

JACKS
HINGED BOLT FASTENER

บานพับต่อสายพาน

ติดตั้งบานพับต่อสายพาน 375X
      สำหรับ Pulley ที่มีขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความโต No. 375X ขั้นต่ำ 150 มม. และ No. 550 ขั้นต่ำ 225 มม.) แต่มีรอยต่อที่มีความแข็งแรงสูง สามารถเลือกใช้กับสายพาน ได้ตั้งแต่ความหนา 6 มม. ถึง 16 มม.

 

JACKS Hinged Bolt Fastener

รหัสสินค้า

ความหนาสายพานที่ใช้ได้ (มม.)

ความโตของลูกกลิ้งตัวขับ-ตัวตาม ขั้นต่ำ (มม.)

375X

6 - 11

150

550

6 - 16

225

วิธีการใช้งาน
 
1. ใช้บานพับขนาดน้อยกว่าหน้ากว้างสายพานเล็กน้อย *กรณีบานพับยาวเกินไป สามารถหักโดยการพับที่ข้อต่อไป-มา
2. กะตำแหน่งเจาะรูบนสายพาน โดยแนบบานพับ ให้ขอบบานพับพอดีกับปลายสายพาน และทำเครื่องหมายตำแหน่งเจาะรู
3. ใช้หัวเจาะ No. 190 เจาะรูตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ (เล็งตำแหน่งเจาะกึ่งกลางวงกลม เนื่องจากน็อต มีความโตเล็กกว่ารูบานพับ)
4. ขันน็อตตัวกึ่งกลางสุด ตามด้วยซ้ายสุด และตัวขวาสุด แต่ยังไม่ต้องขันแน่น ขันน็อตตัวที่เหลือสลับฝั่งซ้าย-ขวา จนครบทุกตัว
5. ขันแน่นน็อตทุกตัว จะสังเกตุเห็นยางถูกบี้ขึ้นมา บริเวณรอบบานพับใกล้กับน็อต และตัดเจียรขาน็อตที่เกินออก
6. ทำการติดตั้งฝั่งที่เหลือด้วยวิธีที่ 2-5 แต่ก่อนเริ่มวิธีที่ 2 ให้ใส่บานพับแนบไว้กับสายพานฝั่งที่เหลือก่อน จัดให้ช่องบานพับวางสลับกันพอดีกับฝั่งที่ติดตั้งไปแล้ว และทำการติดตั้งฝั่งที่เหลือด้วยวิธี 2-5 ต่อไป
7. นำท่อยางสีส้ม สวมปลายแท่งเหล็กตัว L สอดเข้าไปในช่องบานพับ ให้ถึงอีกด้านนึงและถอดออก ทำทั้งสองฝั่ง
8. สอดสลิงเข้าไประหว่างช่องบานพับ กรณีสลิงยาวเกินหน้ากว้างสายพานสามารถตัดให้ส้ันลงได้
9. ตัดขอบเป็นสามเหลี่ยมทั้ง 2 ด้าน ฝั่งลำเลียงตาม และตัดท่อยางสีส้มที่เกินออก
10. ใส่แหวนทั้งสองด้านของสลิง ใช้คีมหนีบแหวน ล็อกสลิงไม่ให้ขยับซ้าย-ขวา
bottom of page