EDGE REPAIR
เครื่องซ่อมขอบสายพาน
EPN-6.png
1/0
รายละเอียดสินค้า

     สำหรับซ่อมขอบสายพานตามทิศทางการเคลื่อนที่ เฟรมใช้เฟรมอลูมิเนียมรูปตัว C ใช้กันอย่างแพร่หลาย คุณสมบัติ และการใช้งานเหมือนกับเครื่องต่อสายพาน
EPN-6 Spec.png