top of page

SPOT REPAIR

เครื่องซ่อมสายพาน เฉพาะจุด

EPN-5.png
รายละเอียดสินค้า

     เป็นตัวซ่อมที่สามารถซ่อมส่วนเล็ก ๆ ของสายพานที่เจาะ หรือสายพานที่เสียหายได้ เฟรมทำจากอลูมิเนียมชนิด U โครงสร้างเรียบง่าย น้ำหนักเบา วิธีการใช้งานเหมือนกับเครื่องต่อร้อนสายพาน
EPN-5 Spec.png
bottom of page