top of page

A-SVP

เครื่องต่อร้อนสายพานยางดำ

A-SVP(fx).png
รายละเอียดสินค้า

     A-SVP ประกอบด้วยถุงแรงดัน สลักเกลียวอะลูมิเนียม/เหล็ก แผ่น และคานอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ที่มีระดับความปลอดภัยสูง เครื่องต่อร้อนสายพานนี้ออกแบบให้พกพาสะดวก ติดตั้ง และถอดออกจากไซต์ได้ง่าย มีหลายขนาด และแรงดันสูงสุด 1.8 Mpa หรือมากกว่าที่จำเป็นสำหรับสายพานชั้นผ้า และสายพานไส้ลวด
ข้อมูลทางเทคนิค

     - ถุงแรงดันน้ำ (สามารถใช้แรงดันอากาศได้ด้วย) สำหรับ 100PSI, 200PSI แรงดันสำหรับสายพานชั้นผ้า และไส้ลวด สูงสุด 1.8Mpa/2.0Mpa
     - 100 PSI (7 กก./ตร.ซม.) ยูนิตส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับการต่อร้อน สายพานชั้นผ้า
     - 200 PSI (14 กก. /ตร.ซม.) มักใช้กับ สายพานไส้ลวด
     - ความกว้างสูงสุดของสายพาน ตั้งแต่ 650 มม. ถึง 3000 มม.
     - ขนาดแผ่นทำความร้อน และ Combination ต่างกัน
     - องศาของแผ่นทำความร้อน ทำมุมเฉียง 22 องศา หรือ 16 องศา และ 20 องศา สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือตามความต้องการ
     - อุณหภูมิวัลคาไนซ์ : 145 ℃ (ปรับได้ 0 ~ 200 ℃)
     - เวลาที่อุณหภูมิสูงขึ้น (จากอุณหภูมิปกติ ถึงอุณหภูมิวัลคาไนซ์) ไม่เกิน 25 นาที ตามสภาวะต่างๆ แต่สภาวะปกติ ประมาณ 20 นาที
ระบบทำความเย็น : เมื่อใช้ปั๊มแรงดันในการทำความเย็น เวลาในการทำความเย็นเพียง 5 นาที (ระบายความร้อนจาก 145 เป็น 75 องศา)
องค์ประกอบหลัก

     โครงอลูมิเนียม (Spanner Bars) ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับความกว้างของสายพานหรือแรงดันที่ใช้งาน
bottom of page