Screw terminals and belt end clamps.png

Screw Terminals and Belt End Clamps

ขั้วต่อสกรู และตัวหนีบสายพาน

รายละเอียด

     ขั้วต่อสกรู และตัวหนีบสายพาน (ตัวหนีบ  1 คู่ โครงสร้างโลหะเบาสำหรับหนีบสายพาน) ช่วงการหนีบ 5 - 30 มม.

Screw Terminals and Belt End Clamps spec.jpg