Super-Skalper รองรับการใช้งานในการปาดที่ยากที่สุดได้ ใบมีดขนาดใหญ่ สำหรับสายพาน ความเร็วสูง รอกขนาดใหญ่ และวัสดุขนาดใหญ่ ปริมาณมาก ซึ่งมักพบในการขุดใต้ดิน และ บนพื้นดิน

 

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ความเร็วสายพานสูงสุด - 1200 fpm (6.0 ม./วินาที)

เส้นผ่านศูนย์กลางของรอก - 20" + (400 มม.+)

การใช้งาน - การขุดใต้ดิน การขุดฮาร์ดร็อค การขุดโลหะ (ทองแดง/ทองคำ) โรงถลุงเหล็ก แร่เหล็ก สถานีขนส่งสินค้าจำนวนมาก โรงไฟฟ้า ถ่านหิน โรงงานเตรียมถ่านหิน

ใบปาดสายพาน SUPER SKALPER