เครื่องมือซ่อมแซมนี้ใช้สำหรับซ่อมแซมสายพานที่ขาดเป็นเส้นตรงในทิศทางที่เคลื่อนที่ ช่างซ่อมที่กล่าวถึงสามารถใช้ได้เพียงเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องพร้อมกันตามบริเวณที่สายพานขาด ณ จุดนั้น

 

วัสดุ : อลูมิเนียม
ข้อมูลจำเพาะ : 200*1000 มม. 200*1500 มม. 350*1000 มม. 350*1500 มม

ขนาดแท่นร้อน : 200*1000 มม. 200*1500 มม. 350*1000 มม. 350*1500 มม

เครื่องซ่อมสายพาน แถบฉีกขาด รุ่น EPN-7