ใช้ในห้องปฏิบัติงาน
 

เครื่องมีอุปกรณ์ยกและได้รับการออกแบบให้ยกด้วยระบบล็อคนิรภัยอัตโนมัติซึ่งจะล็อคด้านบนโดยอัตโนมัติ หลังจากยกขึ้น ด้านล่างติดตั้งล้อ Fuma เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก

อุปกรณ์ยกเครื่องต่อสายพาน

SKU: 0012