ใช้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของกาวต่อเย็น ในกรณี ที่เราต้องการติดตั้ง ยางหุ้มลูกกลิ้ง Pulley Rubber Lagging or Plastic Lagging แบบ Cold Vulcanizing

สีรองพื้นต่อยาง PRIMER PR 200