ยางใช้ซ่อมสายพานลำเลียง โดยเป็นการซ่อมที่ใช้คู่กับกาวต่อเย็น SC-4000 และมี Bonding Layer ด้านท้องเพื่อทำการยึดติดกับกาวต่อเย็นได้สูงขึ้น

ยางปะ / ซ่อมสายพานลำเลียง REPAIR STRIPS