ประกอบด้วย คัปปลิ้งเพลาที่ประกอบจากโซ่แบบลูกกลิ้ง 2 แถว และเฟือง 2 ตัวที่ยึดเข้าด้วยกัน

 

ปลายโซ่สามารถเชื่อม หรือถอดประกอบได้ง่าย

 

โครงสร้าง MRC ดั้งเดิม เป็นแบบที่ตัวเรือน ถูกแบ่งออก เป็นสองส่วนในแนวตั้งฉากกับเพลา และตัวเรือน 3012 ถึง 8022 มีร่องรูปตัววีทั้งสองด้าน โดยใส่โอริง เพื่อป้องกันน้ำมันรั่ว

ยอยโซ่ CHAIN COUPLING