ขั้วต่อสกรู และตัวหนีบสายพาน (ตัวหนีบ  1 คู่ โครงสร้างโลหะเบาสำหรับหนีบสายพาน) ช่วงการหนีบ 5 - 30 มม.

ตัวหนีบสายพาน