ระบบซ่อมแซม T2 แบบสององค์ประกอบนี้เป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลา เคลื่อนย้ายได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับการซ่อมแซมความเสียหายที่รอยต่อสายพานหรือความเสียหายต่อส่วนประกอบที่เป็นยางตาม NR/SBR/IR/BR หรือส่วนผสมของอีลาสโตเมอร์เหล่านี้ (เช่น NR/IR) มันถูกผสมและนำไปใช้กับ REMA TIP TOP COMPOUND MASTER และหลอมตัวเองที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบวัลคาไนซ์เพิ่มเติม

 

คุณสมบัติ

        - การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว

        - ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรหนักพิเศษ

        - เบามาก และพกพาไปใช้นอกสถานที่ได้

        - กลับไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว (ไม่ต้องรอนานหลังการซ่อมแซม)

        - ลดการหยุดทำงาน เพิ่มความพร้อมใช้งานของโรงงาน

        - วิธีการซ่อมแซมที่คุ้มค่า

 

ขอบเขตการใช้งาน

        - สำหรับซ่อมแซมความเสียหายรอยต่อสายพานหรือรอยฉีกขาดตามยาว

        - สำหรับบำรุงรักษาประเก็น
        - สำหรับอุดช่องว่างและรอยต่อในยางบุ และหุ้มยาง
        - สำหรับอุดช่องว่างรูปตัววี มูเล่
        - สำหรับซ่อมรอย บนส่วนประกอบที่เป็นยาง

 

ผลิตภัณฑ์ T2

        - ประมวลผลด้วย SOLUTION T2-A4 และ T2-B4 (1:1)

        - ยางทำความสะอาด T2-CL สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์

        - ใช้งานร่วมกับ REMA TIP TOP COMPOUND MASTER

ชุดซ่อมสายพาน T2