กิ๊ปต่อสายพาน ทางเราจัดจำหน่าย ทั้งหมด 3 เบอร์ ได้แก่ No. 1 ½, No. 190 และ No. 2แต่ละกล่องจะมีทั้งหมด 25 ตัว โดยแต่ละตัวประกอบไปด้วย 

     - แผ่นด้านบน

     - แผ่นด้านล่าง พร้อมสกรูน็อต

     - น็อต

กิ๊ปต่อสายพานลำเลียง Jacks Industries