เครื่องซ่อมสายพาน แถบฉีก
EPN-7
1/0
รายละเอียดสินค้า

     เครื่องสำหรับซ่อมสายพานที่ขาดยาวตามทิศทางสายพานเคลื่อนที่ สามารถใช้ทั้งเครื่องเดียว หรือหลายเครื่องพร้อมกันตามบริเวณที่สายพานขาดได้
EPN-7 Spec.png